درباره ما خلاقانه

[ra_section_title style=”resolve” title=”امکانات” alignment=”align-right” title_font_container=”tag:h2|font_size:50px” title_use_theme_fonts=”yes” i_align=”right” use_custom_fonts_title=”true” use_resolve_effect=”yes” css=”.vc_custom_1516691948564{margin-bottom: 25px !important;}”]

هویت برندها که فرهنگ و تجارت را با هم متحد می کنند.

[/ra_section_title]

امکانات
تیم ما حتی در کوچک ترین جزئیات باهم بحث و گفتگو میکنند تا مطمئن شویم بوو همه کاره ترین و منحصربفردترین قالب ساخته شده تا کنون است.باهم ، بهتریم
برند دیجیتال
مشاوره سئو
همه راهکارها با هم
توسعه
مدیریت محتوا
واقعیت مجازی
[ra_button style=”btn-underlined” text=”text-uppercase” title=”بررسی همه ویژگی ها” link=”url:%23|||” text_color=”#000000″ bc=”#000000″]
خلاقیت + محتوا
مشارکت مشتری
بازاریابی اجتماعی
تحلیل رقابتی
خدمات استراتژیک
روابط عمومی دیجیتال و اجتماعی
[ra_button style=”btn-underlined” text=”text-uppercase” title=”بررسی همه ویژگی ها” link=”url:%23|||” text_color=”#000000″ bc=”#000000″]
[ra_counter style=”s3″ size=”xxlg2″ align=”text-center” label=”پروژه های راه اندازی شده” count=”721″]
[ra_counter style=”s3″ size=”xxlg2″ align=”text-center” counter_weight=”weight-light” label=”اعضای تیم” count=”32″]
[ra_counter style=”s3″ weight=”weight-normal” size=”xxlg2″ align=”text-center” counter_weight=”weight-light” label=”جوایز” count=”50+”][ra_particles items=”%5B%7B%22image%22%3A%224199%22%2C%22top_pos%22%3A%22-200px%22%2C%22right_pos%22%3A%22125px%22%2C%22prlx_preset%22%3A%22custom%22%2C%22prlx_from%22%3A%22%5C%22rotationZ%5C%22%3A%20170%2C%20%5C%22scale%5C%22%3A%201.5%2C%20%5C%22y%5C%22%3A%20150%22%2C%22prlx_to%22%3A%22%5C%22y%5C%22%3A%20-400%22%2C%22prlx_time%22%3A%222%22%2C%22prlx_duration%22%3A%222775%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224198%22%2C%22top_pos%22%3A%22150px%22%2C%22right_pos%22%3A%22180px%22%2C%22left_pos%22%3A%22-%22%2C%22prlx_preset%22%3A%22custom%22%2C%22prlx_from%22%3A%22%5C%22rotationZ%5C%22%3A%2045%2C%20%5C%22y%5C%22%3A%200%22%2C%22prlx_to%22%3A%22%5C%22y%5C%22%3A%20-400%22%2C%22prlx_time%22%3A%222%22%2C%22prlx_duration%22%3A%222000%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224200%22%2C%22top_pos%22%3A%22-280px%22%2C%22right_pos%22%3A%22-60px%22%2C%22prlx_preset%22%3A%22custom%22%2C%22prlx_from%22%3A%22%5C%22rotationZ%5C%22%3A%20150%2C%20%5C%22scaleX%5C%22%3A%202.5%2C%20%5C%22y%5C%22%3A%200%22%2C%22prlx_to%22%3A%22%5C%22y%5C%22%3A%20-400%22%2C%22prlx_time%22%3A%222%22%2C%22prlx_duration%22%3A%22925%22%7D%5D”]
[ra_button style=”btn-v-line” vline_direction=”line-bottom” text=”text-uppercase” title=”چیزی را که میبینید دوست دارید؟” link=”url:%23|||” text_color=”#000000″]
[ra_section_title style=”resolve” title=”نصب کنید و در واقعیت سفارشی سازی کنید.” title_font_container=”tag:h2|color:%23ffffff” title_use_theme_fonts=”yes” show_button=”yes” ib_style=”btn-underlined” ib_text=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” use_resolve_effect=”yes” resolve_effect_seperator=”chars” css=”.vc_custom_1490625452063{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” ib_title=”با ما همکاری کنید” ib_text_color=”rgba(255,255,255,0.7)” ib_bc=”rgba(255,255,255,0.69)” ib_hbc=”#ffffff” ib_htext_color=”#ffffff”][/ra_section_title]
[ra_section_title style=”resolve” title=”تیم مجرب و حرفه ای” show_button=”yes” ib_style=”btn-underlined” ib_text=”text-uppercase” use_resolve_effect=”yes” resolve_effect_seperator=”chars” css=”.vc_custom_1490621287998{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” ib_title=”به تیم ما بپیوندید” ib_text_color=”#020202″ ib_bc=”#666666″ ib_hbc=”#020202″][/ra_section_title]
[ra_team_member template=”hover-special” name=”رویا سلطانی” position=”توسعه دهنده” image=”7542″ socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22facebook-square%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”hover-special” name=”رویا سلطانی” position=”توسعه دهنده” image=”7621″ socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22facebook-square%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”]
[/ra_team_member]
[ra_team_member template=”hover-special” name=”رویا سلطانی” position=”توسعه دهنده” image=”7620″ socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22facebook-square%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”]
[/ra_team_member]
[ra_section_title style=”resolve” title=”مشتریان” use_resolve_effect=”yes” resolve_effect_seperator=”chars” css=”.vc_custom_1490625386379{margin-bottom: 50px !important;}”]

 هویت برندها که فرهنگ و تجارت را با هم متحد می کنند.

[/ra_section_title]

[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7294″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7293″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7288″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7289″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7290″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7292″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7287″ opacity=”0.3″]
[ra_client effect=”client-opaque-inverted” name=”Client” logo=”7291″ opacity=”0.3″]
[ra_button style=”btn-solid” others=”btn-block” i_type=”linea” i_align=”right” enable_gradient=”yes” enable_hover_gradient=”yes” title=”سایت رویایی خودتان را امروز بسازید.” link=”url:%23|||” fs=”25px” lh=”3.65em” i_ml=”20px” i_icon_linea=”icon-linear-checkmark-circle” i_color=”#ffffff” fw=”400″ ls=”-0.6px” gradient_color=”linear-gradient(137deg,rgb(244, 41, 89) 0%,rgb(232, 66, 39) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;” hbg_gradient=”linear-gradient(137deg,rgb(232, 66, 39) 0%,rgb(244, 41, 89) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]