اطلاعات

[ra_section_title style=”classic” title=”نکاتی جالب” css=”.vc_custom_1484839973148{margin-bottom: 40px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ra_section_title]
[ra_counter style=”s2″ size=”xxlg” align=”text-center” label=”پروژه راه اندازی شده” count=”420″ text_color=”#000000″]
[ra_counter style=”s2″ size=”xxlg” align=”text-center” counter_weight=”weight-medium” label=”مشتری راضی” count=”680″ text_color=”#000000″]
[ra_counter style=”s2″ size=”xxlg” align=”text-center” label=”ساعت کار” count=”770″ text_color=”#000000″]
[ra_section_title style=”classic7″ title=”هیولایی در کسب و کار” title_font_container=”tag:h2|color:%23ffffff” title_use_theme_fonts=”yes” content_font_container=”tag:p|color:%23ffffff” content_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_content=”true”]تجربه ای مطمئن[/ra_section_title]
[ra_counter size=”xlg4″ align=”text-center” label=”فروشنده” count=”8340″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter size=”xlg4″ align=”text-center” label=”کارمند” count=”3808″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter size=”xlg4″ align=”text-center” label=”فروشنده” count=”8340″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter size=”xlg4″ align=”text-center” label=”کارمند” count=”8030″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter size=”custom” align=”text-center” counter_weight=”weight-bold” label=”پروژه راه اندازی شده” count=”420″ text_color=”#ffffff” custom_size=”80px”]
[ra_counter size=”custom” align=”text-center” counter_weight=”weight-bold” label=”مشتری راضی” count=”680″ text_color=”#ffffff” custom_size=”80px”]
[ra_counter size=”custom” align=”text-center” counter_weight=”weight-bold” label=”ساعت کار” count=”770″ text_color=”#ffffff” custom_size=”80px”]
[ra_banner style=”s3″ css=”.vc_custom_1485548912226{padding-bottom: 66px !important;}”]
تجربه ای مطمئن از سال 1350.
[/ra_banner]
[ra_counter weight=”weight-semibold” size=”sm” align=”text-center” label=”فروشنده” count=”300″ suffix=”+” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”`{`object Object`}`” weight=”weight-semibold” size=”sm” align=”text-center” label=”ماشین” count=”200″ suffix=”+” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”`{`object Object`}`” weight=”weight-semibold” size=”sm” align=”text-center” label=”فروشنده” count=”500″ suffix=”+” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter weight=”weight-semibold” size=”sm” align=”text-center” label=”مشتری” count=”100″ suffix=”+” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ weight=”weight-bold” size=”xlg” align=”text-center” percent=”85″ start_color=”rgba(255,255,255,0.5)” end_color=”rgba(255,255,255,0.5)” label=”مشتری” count=”10″ suffix=”K” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ weight=”weight-bold” size=”xlg” align=”text-center” percent=”85″ start_color=”rgba(255,255,255,0.5)” end_color=”rgba(255,255,255,0.5)” label=”مشتری” count=”50″ suffix=”K” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ weight=”weight-bold” size=”xlg” align=”text-center” percent=”85″ start_color=”rgba(255,255,255,0.5)” end_color=”rgba(255,255,255,0.5)” label=”مشتری” count=”60″ suffix=”K” text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ weight=”weight-bold” size=”xlg” align=”text-center” percent=”85″ start_color=”rgba(255,255,255,0.5)” end_color=”rgba(255,255,255,0.5)” label=”مشتری” count=”80″ suffix=”K” text_color=”#ffffff”]
[ra_icon_box template=”” i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-user” counter=”5300″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” counter_size=”50px” content_color=”#ffffff”]کارمند[/ra_icon_box]
[ra_icon_box template=”” i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-briefcase” counter=”8000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”50px” content_color=”#ffffff”]پرونده[/ra_icon_box]
[ra_icon_box template=”” i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-money” counter=”3000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”50px” content_color=”#ffffff”]قرارداد[/ra_icon_box]
[ra_icon_box template=”” i_type=”linea” counter=”9000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” i_icon_linea=”icon-presentation” counter_size=”50px” content_color=”#ffffff”]سهام[/ra_icon_box]
[ra_counter style=”s5″ size=”sm” align=”text-center” counter_weight=”weight-light” percent=”43″ start_color=”rgba(255,255,255,0.8)” end_color=”rgba(255,255,255,0.8)” label=”مشتری” count=”6500″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ size=”sm” align=”text-center” percent=”60″ start_color=”rgba(255,255,255,0.8)” end_color=”rgba(255,255,255,0.8)” label=”مستندات” count=”3000″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ size=”sm” align=”text-center” percent=”73″ start_color=”rgba(255,255,255,0.8)” end_color=”rgba(255,255,255,0.8)” label=”همکار” count=”7000″ text_color=”#ffffff”]
[ra_counter style=”s5″ size=”sm” align=”text-center” percent=”68″ start_color=”rgba(255,255,255,0.8)” end_color=”rgba(255,255,255,0.8)” label=”پلن” count=”3600″ text_color=”#ffffff”]
[ra_section_title style=”underline3″ title=”نکاتی جالب” scheme=”inverse” title_font_container=”tag:h2|color:%23ffffff” title_use_theme_fonts=”yes” content_font_container=”tag:div|color:%23ffffff” content_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_content=”true” css=”.vc_custom_1485338764242{margin-bottom: 30px !important;}”]اینفوگراف ها[/ra_section_title]
[ra_icon_box template=”” heading_weight=”weight-semibold” i_type=”fontawesome” shape_size=”xsm” position=”icon-box-side” alignment=”align-right” i_icon_fontawesome=”fa fa-briefcase” counter=”98000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”2.8em” content_color=”#ffffff”]مشتری از سراسر دنیا

[/ra_icon_box][ra_icon_box template=”” heading_weight=”weight-semibold” i_type=”fontawesome” shape_size=”xsm” position=”icon-box-side” alignment=”align-right” i_icon_fontawesome=”fa fa-coffee” counter=”2300″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”2.8em” content_color=”#ffffff”]لیوان قهوه

[/ra_icon_box][ra_icon_box template=”” heading_weight=”weight-semibold” i_type=”fontawesome” shape_size=”xsm” position=”icon-box-side” alignment=”align-right” i_icon_fontawesome=”fa fa-user-secret” counter=”55000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”2.8em” content_color=”#ffffff”]وبسایت های حفاظت شده

[/ra_icon_box]

[ra_icon_box template=”`{`object Object`}`” heading_weight=”weight-semibold” i_type=”fontawesome” shape_size=”xsm” position=”icon-box-side” alignment=”align-right” i_icon_fontawesome=”fa fa-globe” counter=”5000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”2.8em” content_color=”#ffffff”]دامین های ثبت شده[/ra_icon_box][ra_icon_box template=”`{`object Object`}`” heading_weight=”weight-semibold” i_type=”fontawesome” shape_size=”xsm” position=”icon-box-side” alignment=”align-right” i_icon_fontawesome=”fa fa-life-ring” counter=”22000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”2.8em” content_color=”#ffffff”]تیکت های جواب داده شده[/ra_icon_box][ra_icon_box template=”`{`object Object`}`” heading_weight=”weight-semibold” i_type=”fontawesome” shape_size=”xsm” position=”icon-box-side” alignment=”align-right” i_icon_fontawesome=”fa fa-thumbs-o-up” counter=”30000″ icon_color=”#ffffff” counter_color=”#ffffff” counter_size=”2.8em” content_color=”#ffffff”]مشترک[/ra_icon_box]
[ra_counter style=”s3″ size=”xxlg2″ align=”text-center” count=”10″ label=”پروژه راه اندازی شده” suffix=”+”]
[ra_counter style=”s3″ size=”xxlg2″ align=”text-center” count=”130″ label=”پروژه راه اندازی شده”]
[ra_counter style=”s3″ size=”xxlg2″ align=”text-center” count=”800″ label=”مشتری راضی”]
[ra_counter style=”s3″ size=”xxlg2″ align=”text-center” count=”730″ label=”مشتری راضی” suffix=”+”]
[ra_icon_box template=”card” heading_size=”icon-box-heading-xsm” i_type=”fontawesome” shape_size=”lg” title=”کاربران گوگل” i_icon_fontawesome=”fa fa-google” counter=”50000″ title_color=”#425fca” icon_color=”#425fca” counter_size=”40px” icon_color2=”#8224e3″ content_color=”#dd3333″][/ra_icon_box]
[ra_icon_box template=”card” heading_size=”icon-box-heading-xsm” i_type=”fontawesome” shape_size=”lg” title=”کاربران اپل” i_icon_fontawesome=”fa fa-apple” counter=”870000″ title_color=”#425fca” icon_color=”#425fca” counter_size=”40px”][/ra_icon_box]
[ra_icon_box template=”card” heading_size=”icon-box-heading-xsm” i_type=”fontawesome” shape_size=”lg” title=”امتیاز کاربران” i_icon_fontawesome=”fa fa-star” counter=”30000″ title_color=”#425fca” icon_color=”#425fca” counter_size=”40px”][/ra_icon_box]
[ra_icon_box template=”card” heading_size=”icon-box-heading-xsm” i_type=”fontawesome” shape_size=”lg” title=”نقدهای کاربران” i_icon_fontawesome=”fa fa-pencil” counter=”25000″ title_color=”#425fca” icon_color=”#425fca” counter_size=”40px”][/ra_icon_box]
[ra_section_title style=”classic6″ title=” اپلیکیشن خود را دانلود کنید.” title_font_container=”tag:h2|color:%23ffffff” title_use_theme_fonts=”yes” use_custom_fonts_title=”true” css=”.vc_custom_1485344943257{margin-bottom: 60px !important;}”][/ra_section_title][ra_counter style=”s4″ counter_weight=”weight-light” count=” 3250000″ text_color=”#ffffff”]

دانلود رایگان برای مدت زمان محدود.

[ra_button style=”btn-app” border=”border-thick” i_type=”fontawesome” title=”Google Play” other=”دریافت از” i_icon_fontawesome=”fa fa-google” primary_color=”#ffffff” bc=”rgba(255,255,255,0.3)” hbc=”#ffffff”][ra_button style=”btn-app” border=”border-thick” i_type=”fontawesome” title=”App store” other=”دریافت از” i_icon_fontawesome=”fa fa-apple” primary_color=”#ffffff” bc=”rgba(255,255,255,0.3)” hbc=”#ffffff” css=”.vc_custom_1487865754549{margin-right: -5px !important;margin-left: -5px !important;}”][ra_button style=”btn-app” border=”border-thick” others=”disabled” i_type=”fontawesome” title=”Windows” other=”به زودی” i_icon_fontawesome=”fa fa-windows” primary_color=”#ffffff” bc=”rgba(255,255,255,0.3)” hbc=”#ffffff”]