رد کردن لینک ها

آخرین اخبار

 

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

VadmiN
مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است. روزگاری دور، لب حوض
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

VadmiN
زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند می شد شکل نفس های یک هیولا.
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

VadmiN
مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه دور اگر جویای حال منی باید بگویم
خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

نامه
مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

نامه
زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

نامه
مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه
خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند می شد شکل
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه دور اگر جویای
خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.
VadmiN

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است. روزگاری دور، لب حوض سیمانی لب پریده آن
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟
VadmiN

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند می شد شکل نفس های یک هیولا. نمی توانستم مکالمه مان
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.
VadmiN

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه دور اگر جویای حال منی باید بگویم خوب نیستم. به سرم
خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است. روزگاری دور، لب حوض سیمانی لب پریده آن
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند می شد شکل نفس های یک هیولا. نمی توانستم مکالمه مان
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه دور اگر جویای حال منی باید بگویم خوب نیستم. به سرم
خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است. روزگاری دور، لب حوض سیمانی لب پریده آن حیاط قدیمی و مات، زیر درخت تک افتاده کُنار، در حاشیه آن چهار کنج غمگین، رخت های چرک من و برادرم را با رختشوی کهنه ات می [...]
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند می شد شکل نفس های یک هیولا. نمی توانستم مکالمه مان را ادامه بدهم. می رفتم به سمت ده لیدیسته – دهی که همه اهالی اش قتل عام شده اند در هفده کیلومتری پراگ- وسط بزرگراه می‌راندم رو [...]
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه دور اگر جویای حال منی باید بگویم خوب نیستم. به سرم زده امشب زیر باران بمانم، هفت ترانه برای هفت زخم ناسور کودکان دنیا بسرایم چون اینجا هر جا که سرک می کشی نبض مرگ است که می [...]
خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است.

مهربانوی من، شهبانوی من سلام مهربانوی صبور من! خوشبختی و بدبختی آدمها بی هیچ قاعده ایی یک جهش ژنتیکی است. روزگاری دور، لب حوض سیمانی لب پریده آن
خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

خاتون من تو بگو حیف این دشت نیست؟

زنگ زدی بپرسی امروزم چطور گذشت؟ مرا ببخش مهربانو، وسط جاده بودم . از زمین بخار بلند می شد شکل نفس های یک هیولا. نمی توانستم مکالمه مان
سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم.

مهربانوی من سلام سلام می‌کنم از راه دور و گوشه دامن گلدارت را می بوسم. از راه دور اگر جویای حال منی باید بگویم خوب نیستم. به سرم
Go to news
بازگشت به بالای صفحه