مترویی گرد

[ra_portfolio_listing style=”metro” item_style=”hover-elegant” columns_gap=”3″ post_type=”rella-portfolio” posts_per_page=”9″ show_like=”” show_ext_link=”” show_share=”” show_lightbox=”true” enable_panr=”true” show_filter=”yes” enable_loader=”yes” pagination=”ajax1″ css_animation=”none” filter_title=”فیلترها” filter_lbl_all=همه bg_type=”gradient” color_type=”text-light” taxonomies=”new, creative, products” filter_cats=”new, creative, products” ajax_text=”بارگیری بیشتر” gradient_primary=”linear-gradient(137deg,rgba(88, 29, 235, 0.79) 0%,rgba(227, 2, 191, 0.68) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]