دسته ای گرد

[ra_portfolio_listing style=”classic” item_style=”hover-elegant” content_alignment=”default” post_type=”rella-portfolio” posts_per_page=”4″ show_ext_link=”” show_share=”” show_lightbox=”true” enable_panr=”true” pagination=”ajax3″ css_animation=”none” bg_type=”gradient” color_type=”text-light” taxonomies=”new, creative, products” ajax_text=”بارگیری بیشتر” gradient_primary=”linear-gradient(139deg,rgba(88, 29, 237, 0.73) 0%,rgba(220, 9, 157, 0.72) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;” overlay_opacity=”1″]