دسته ای سایه دار

[ra_portfolio_listing style=”classic” item_style=”hover-bottom-shadow” content_alignment=”default” post_type=”rella-portfolio” posts_per_page=”4″ show_link=”” show_ext_link=”” show_share=”” pagination=”ajax3″ css_animation=”none” bg_type=”gradient” color_type=”text-light” taxonomies=”new, creative, products” ajax_text=”بارگیری بیشتر” gradient_primary=”linear-gradient(137deg,rgba(65, 56, 237, 0.45) 0%,rgba(155, 156, 197, 0.71) 100%)|background-size: auto auto;background-position: 50% 50%;background-repeat: repeat;background-attachment: scroll;background-origin: border-box;background-clip: border-box;”]